Så sparar du i kapitalförsäkring

shutterstock_267326225

Kort sammanfattning av kapitalförsäkring

  • Ditt sparande blir en försäkring där du väljer att lägga fonder och aktier.
  • Beskattningen är årlig och baseras på de insättningar du gjort samt värdet på sparandet. Oavsett om du gått med vinst eller förlust.
  • Kapitalförsäkring som sparform är ofta bunden, vanligt är ca 5 år.
  • Med en kapitalförsäkring behöver du inte deklarera försäljning av värdepapper. Du behöver heller inte betala skatt vid försäljning eller vid eventuell vinst.

 

I en kapitalförsäkring kan du välja att lägga fonder och aktier. Det är en försäkring som placeras i ett försäkringsbolag som blir ditt sparande. Och där väljer du ut vilka fonder eller aktier du vill placera.

Beskattningen är något annorlunda för en kapitalförsäkring, du betalar en årlig skatt som baseras på de insättningar som gjorts och värdet på sparandet.

I en kapitalförsäkring är sparandet ofta bundet, det kan handla om exempelvis 5 år. Det kan skilja sig mellan olika sparformer inom en kapitalförsäkring så undersök vad som gäller för avslutande av sparandet i förtid.

Så fungerar en kapitalförsäkring

Som vi nämnde ovan är ditt sparande i en kapitalförsäkring ofta bundet under en viss tidsperiod. Sparandet fungerar under bindningstiden som ett vanligt sparande där du väljer att göra enstaka insättningar eller ha ett regelbundet sparande.

”Återköp” är benämningen på ett uttag från kapitalförsäkringen, uttagen är ofta reglerade och du kan vanligtvis inte göra återköp under första året. Det kan förekomma avgifter för återköp/uttag. Vissa sparformer i en kapitalförsäkring har ett minsta belopp för insättning som du måste uppfylla.

Begreppen som används vid en kapitalförsäkring kommer ifrån försäkringsterminologin och därför kan insättning kallas för premie och uttag för återköp. När det gäller utbetalningar från kapitalförsäkringen så är det inte alls säkert att du kan få ut hela beloppet på en gång vid avslutat sparande. Utbetalningar sker löpande och de når det konto du angett. Antingen utser du dig själv till mottagare, det går också bra att välja annan förmånstagare till utbetalningen.

3 huvudgrupper av kapitalförsäkringar

Det finns 3 stycken huvudgrupper när det gäller kapitalförsäkringar

  • Depåförsäkring. Där investerar du i fonder, värdepapper eller aktier.
  • Fondförsäkring. Försäkringsbolaget erbjuder fonder som du väljer mellan.
  • Traditionell förvaltning. En viss lägsta avkastning erbjuds från försäkringsbolaget som sköter förvaltningen.

Avgifter och skatteregler

Ta reda på vilka avgifter som tillkommer på den kapitalförsäkring som du väljer då det kan variera. Utöver kostnad för skatten så är det vanligt med årlig fast avgift samt en avgift som baseras procentuellt på ditt totala sparbelopp eller på de insättningar som görs på kontot.

Andra avgifter som du bör känna till och som kan förekomma är courtage för inköp av värdepapper. En riskavgift på försäkringsmomentet. Du kan också komma att betala en startavgift för din kapitalförsäkring.

Den största skillnaden mellan att direkt spara i värdepapper och i en kapitalförsäkring är det att du i en kapitalförsäkring kan sälja aktier och byta fonder utan att du behöver betala skatt på en eventuell vinst. När du gör en försäljning av värdepapper behöver du heller inte deklarera det. När utbetalning, en eller flera, sker så är också den skattefri.

Men det betyder inte att du inte betalar skatt för din kapitalförsäkring. Något som ibland kallas för schablonskatt är en årlig avkastningsskatt som baseras på värdet på ditt sparande samt de insättningar som gjorts. Avkastningsskatten betalas årligen oavsett om vinst eller förlust, så det innebär i praktiken att du kan komma att betala skatt även om du gjort förlust.

Läs mer

 

 

Kommentera eller Fråga