Så sparar du i ett investeringssparkonto

shutterstock_98674430

Kort sammanfattning om investeringssparkonto

  • I ett ISK investerar du i aktier, fonder eller andra finansiella produkter.
  • Du betalar årlig skatt istället för vid enstaka försäljningar.
  • Du blir genom dina aktier ägare och kan rösta i bolagsstämma.
  • Med ett ISK behöver du inte ange i deklarationen att du sålt värdepapper.

Ett ISK (investeringssparkonto) är ett konto där du kan investera i aktier eller fonder men också andra finansiella produkter. När du gör en försäljning på ditt ISK så betalar du en årlig skatt istället för att betala skatt vid varje enstaka försäljning. Du behöver heller inte ange i deklarationen att du sålt värdepapper. När du sålt fondandelar eller aktier med förlust från ett investeringssparkonto behöver du heller inte göra avdrag på skatten.

Så sparar du i ett investeringssparkonto

När du sparar i ett ISK kan du välja att ha kontanter, fonder och andra finansiella instrument på ditt konto. För att berätta tydligare vad finansiella instrument kan innebära så är exempel på det obligationer, warranter, aktier, aktieindexobligationer. De finansiella instrumenten måste vara kopplade och upptagna till handel, det vill säga börsen inom EU/EES. Det kan också vara en annan handelsplattform eller motsvarande. Det går utmärkt att föra över aktier eller andra finansiella produkter till ditt investeringssparkonto, det du bör känna till är att det betraktas som en försäljning och att du måste betala skatt för den.

Skillnaderna mellan kapitalförsäkring och investeringssparkonto

Vad skiljer sig mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring? En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring och det är i ett försäkringsbolag som äger tillgångarna i försäkringen. Till skillnad från ISK så är du inte genom ditt sparande i kapitalförsäkring ägare och kan därför inte rösta i en bolagsstämma.

I ett ISK så kan du rösta på bolagsstämman genom att du blir ägare om du sparar i aktier. Det är banker och värdepappersbolag som tillhandahåller ett investeringssparkonto, det innebär att du äger ditt innehav på kontot. En annan skillnad är att innehavet i ett investeringssparkonto omfattas av insättningsgarantin till skillnad från en kapitalförsäkring. Underlagen för schablonbeskattning skiljer sig något mellan de två men båda sparsätten beskattas genom schablonbeskattning.

Vad det innebär för dig att spara i ett investeringssparkonto

Som nämnt tidigare så blir du ägare och kan rösta i en bolagsstämma om du har aktier i ditt investeringssparkonto. Du betalar också en årlig skatt för exempelvis försäljning från ditt investeringssparkonto. Tänk på att även en överföring kan räknas som en försäljning.

 

Kommentera eller Fråga