Så ökar räntan din insättning

Det är just räntan i kombination med tid som får ditt sparande att växa, det vill säga mer pengar på kontot. Det finns inga lagar och regler som säger hur räntan ska sättas, hur hög eller låg den ska vara, då det råder fri räntesättning. Bankerna är alltså fria att sätta den ränta de vill på sina sparkonton, det kan också skilja sig mellan olika typer av konton vilken ränta det får. Olika kriterier för sparkontot styr räntesättningen.

Information om räntan från banken

Du som kund hos banken bör få information om bankens principer gällande räntesättning, det rekommenderar Finansinspektionen. Det kan handla om när du gör din första insättning och från vilken dag som räntan börjar gälla. Likadant för uttag från kontot, hur dina uttag påverkar räntan. För en del konton med begränsade uttag och minsta belopp på kontot för en viss ränta kan det vara viktigt att känna till att din ränta drastiskt kan förändras om du gör ett uttag som gör att saldot sjunker under minsta tillåtna.

Vilken ränta får jag på mitt sparkonto?

Räntan på ditt konto styrs av bankens bestämmelser och utifrån vilken typ av sparkonto du valt. Väljer du att spara på ett så kallat fasträntekonto med fast ränta samt bindningstid, en tid då du och banken kommer överens att du låter pengar sitta på kontot, så får du generellt en högre ränta på ditt sparande. På transaktionskonton, konton där du enklare kan ta ut dina pengar  när och hur du vill, är räntan ofta lägre och rörlig.

Sedan påverkar en annan faktor räntan och här får du som sparare själv ta ställning till hur stor risk du vill utsätta dina pengar för. Insättningsgaranti är något som de flesta sparkonton och banker omfattas av, vilket är ett statligt skydd för dina pengar om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs. Alla omfattas dock inte av garantin och kan då erbjuda dig som sparare högre ränta och en möjlighet att låta dina pengar växa snabbt. Mot att du som sparare tar en högre risk. Sparkonton med insättningsgaranti har en lägre ränta i jämförelse med de konton som inte omfattas av insättningsgaranti.

Beloppet på kontot kan också påverka vilken ränta du får på kontot. En del sparkonton har ett minsta insättningsbelopp för att du ska få en viss ränta, vilken också kan förändras om ditt saldo understiger det minsta godkända beloppet för sparande.

Mer om olika räntemetoder

För att beräkna antalet räntedagar så använder sig bankerna av olika metoder. Genom att göra det så kan banken fastställa mellan vilka dagar räntan ska räknas. Det gemensamma för alla metoder att beräkna är att pengarna måste ha suttit inne på kontot i en dag. Det finns tre vanliga varianter för beräkning vid insättning:

  • Räntan räknas från och med första dagen efter insättningsdag.
  • Räntan räknas från och kalenderdagen efter insättning.
  • Räntan räknas från och med kalenderdagen efter första bankdagen efter insättningsdagen.

Vid uttag från sparkontot används två olika metoder för att beräkna räntans tidpunkt.

  • Räntan räknas till och med kalenderdagen innan uttaget görs.
  • Räntan räknas till och med samma dag som uttaget görs.

Så betalas ränta ut

På de flesta sparkonton så kapitaliseras räntan vid varje årsskifte. Rent praktiskt innebär det här att kontots saldo ökar då den ränta som tillgodogjorts på kontot sätts in på kontot. Sedan uppstår den sk. ränta-på ränta effekten då man beräknar ränta på hela beloppet (ränta+kapital). Det som också händer är att 30 % av det tillgodogjorda beloppet på räntan dras av till preliminärskatt av banken. Så var medveten om att det är 70% av det tillgodogjorda beloppet som hamnar på kontot.

 

Kommentera eller Fråga